line_gbg70.gif (2214 bytes)
istrians.gif (1498 bytes)
News Media
Archeology

line_gbg70.gif (2214 bytes)

 

Lokalitet sv. Agnez

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU SV. AGNEZA

Otkriveni ostaci mauzoleja iz 2. stoljeća

Arheologe je iznenadilo što na lokalitetu nisu pronašli sitne nalaze, već samo ulomke monumentalne arhitekture

BETIGA - Arheolozi Arheološkog muzeja Istre predvođeni Finom Juroš Mofardin odnedavno rade i na lokaciji sv. Agneze u Betigi kraj Barbarige. Riječ je o prostoru točno ispred restorana »Danijela« gdje je donedavno bila gromača pretvorena u »divlje« odlagalište smeća.

- Ova je lokacija bila poznata kao ruševina s okolnim grobljem već od početka prošlog stoljeća. Pod gromačom, koja se tu nalazila, do današnjih dana zadržali su se zidovi. Na početku istraživanja ustanovili smo da je sredina četvrtaste građevine već bila iskopana i korištena kao smetlište. Također smo utvrdili da su grobovi s obložnim pločama, koji su se nalazili oko nje, bili prekopani. Na terenu su, naime, bile vidljive samo obložne ploče prekopanih grobova, objašnjava Juroš Mofardin.

Značajan nalaz: dio krovišta mauzoleja iz 2. stoljeća poslije Krist

Arheološka istraživanja trajat će još desetak dan

Tijekom dvadeset dana arheoloških iskopavanja spoznalo se da je ta lokacija, poznata u narodu kao crkva svete Ageneze, iz 5. stoljeća ustvari višefazna gradnja iz razdoblja antike, koja je vjerojatno u prvoj fazi bila grobnica, odnosno svojevrsni mauzolej nastao u dvorištu ili u blizini jedne od rimskih villa rustica. Takvih objekata, a riječ je o poljoprivrednom području, na cijelom potezu od brijunske rivijere do Rovinja bilo je veoma mnogo.

- Prema arhitektonskim detaljima otkrivenim tijekom istraživanja zaključujemo da gradnja mauzoleja datira s kraja 2. stoljeća poslije Krista. Ti elementi su upotrebljavani u drugoj fazi korištenja objekta, kada je on vjerojatno bio korišten kao starokršćanska memorija ili grobna kapela oko koje je nastalo i groblje. Još nemamo elemenata starokršćanskog ili ranosrednjovjekovnog crkvenog namještaja kakvim, primjerice, obiluju crkva i samostan sv. Andrija, koji je odavde udaljen jedan kilometar, da bismo to mogli potvrditi. No sam titular crkve svete Agneze vezuje se uz to razdoblje, veli Juroš Mofardin.

Lokalitet sv. Andrija ograđen žico

 
 

Arheologe je iznenadila činjenica da na lokalitetu nisu pronašli sitne nalaze, keramiku, već samo ulomke monumentalne arhitekture, poput ugaonih pulvina, kapitela, baze kolona. Među značajne arheološke nalaze pronađene na lokalitetu spada dio krovišta mauzoleja iz 2. stoljeća poslije Krista.
Planirano je da arheološki radovi, koje financiraju Ministarstvo kulture, Grad Vodnjan i pulski Arheološki muzej Istre, potraju još desetak dana, a o karakteru nalaza ovisit će i nastavak istraživanja.

B. ĆUSTIĆ JURAGA

Snimio B. DANEVSKI

Ograda čuva ostatke crkve i samostana sv. Andrije

Arheološki lokalitet sv. Andrija oko kilometar je udaljen od lokaliteta sv. Agneza. O lokalitetu koji obuhvaća crkvu i samostan sv. Andrije iz razdoblje od 5. do 13. stoljeća te je ograđen i označen pločom već dvije godine skrbi Arheološki muzej Istre u Puli.

- I ranije smo nadzirali ovaj lokalitet koji se inače nalazi na privatnom terenu. No krađe su bile vrlo učestale te je na preporuku Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture skrbništvo nad lokalitetom preneseno na naš muzej. Tada je sv. Andrija radi sigurnosti i ograđen, veli dr. Kristina Mihovilić, ravnateljica Arheološkog muzeja Istre.

Izvor:

  • © Glas Istre, Petak, 28. listopada 2005 - http://www.glasistre.hr/?bdf48d9679bda30bc71bf7392a84dad4,TS,896,,5687,,75327

Main Menu


Created: Monday, November 28, 2005; Last updated, Wednesday, February 11, 2015
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA