Sušnjevica - Valdarsa
Churches and Chapels

English | Italiano

S. Giovanni Battista (Susnjevica)

Sv. Ivan Krstitelj (alt. 48 m.)

Zupna crkva Sv. Ivana Krstitelje izgradjena je 1838 i posvecena naredne godine. Crkva se nalazi na perifierije grada, na putu za Vranje, odmah nakon malog groblja na blagoj uzvisini s pogledom na dolinu, na mjestu gdje je nekad bila zupna crkva Pape Sv. Silvertra.

Kvadratasti zvonik (15 m) drzi se zadnjeg zida kupole. Dosta je nizak i izgradjen od klesanog kamena kao i sama crvka. Zvonara im velika okna uokvirena u kamenom zidu i piramidasti vrh tornja podignut na kvadratastom postolju.

 
La chiesa come sembrava nel 1994, prima del restauro (Tratto da: Marijan Milevoj & Eduard Strenja, Od crkve do crve, Matthias Flacius Illyricus (Labin, 1994)]
S. Giovanni Battista (Susnjevica)
Izvor: Piero Alberi. Istria - Storia, Arte, Cultura. Edizioni LINT (Trieste, 1997). Izvor: Daniela Milotti Bertoni. Istria - Duecento Campanili Storici/Two Hundred Historic Steeples.

Crkva se sastoji od jedne pravokutne ladje sa polukruznom kupolom, velikum pulukruznim prozorom i dva vitka prozora sa svake strane.

 
susnjevica3.gif (45509 bytes) susnjevica2face.gif (31601 bytes)

26 luglio 1998. [Fotografia di Marisa Ciceran]

Portal (glavni ulaz) je okrunjan jednostavnim zabatom i nema nikakvog datuma ni natpisa. Fasada pokazuje znakove gipsa roza boje i nema prozora.

Glavni oltar, izgradnjen na golom kamenu poda sadrzi oltar s Krstenjem Kristovim i drveni kip Sv. Petra i Pavla. Na jednom od sporednih oltara naslikana je Majka Bosja s djeticem, S. Nikola i Sv. Silvestar.

 
AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909 AA4909
Izvor: Marijan Milevoj & Eduard Strenja. Od Crkive Do Ckrve/Da Chiesa a Chiesa/From Church to Church - Labin, Raša, Sv. Nedelja, Kršan, Pican, Matthias Flacius Illyricus (Labin, 1994)

High altar

Right altar

La crezima officiata dal vescovo di Parenzo, 26 luglio 1998. [Fotografia di Marisa Ciceran]

Febbraio 2004.

A Jurman family grave photographed in 2005 by Val Chifor for BBC Romania Radio.
Another Iurman family headstone. This cemetery is where Enrico Iurman (my uncle) was buried after his brutal death at the hands of criminal Istrian Partisans along with other Istrian men. On the memorial stone on the church lawn, their names are Croatized and mirepresented as being among the casualties of the Fascist regime rather than the local Partisans representing the incoming Communist regime.
News article from October 26, 1999:

Iseljenici pomazu obnovu crkve na groblju

Šušnjevica - Uskoro ce poceti obnova crkvice na mjesnom groblju u Šušnjevici u sto ce Općina Kršan uloziti oko sto tisuca kuna. Do groblja je vec stigla i javna rasvjeta, nakon cega ce se struja uvesti i u crkvicu, koja ce sluziti i kao mrtvacnica. U prikupljanje pomoci za ovaj zahvat ukljucili su se i iseljenici iz New Yorka, koji su protekli vikend organizirali medjusobno druzenje uz prilog od najmanje 65 dolara za obnovu crkvice na groblju u rodnoj Šušnjevici : Kao i protekle donacijske akcije za obnovu crkvi u Šušnjevici i Brdu i ovu posljednju su organizirale Marija Peculić i Laura Vlacić.

Izvor:

  • Dario Alberi, ISTRIA - Storia, arte, cultura, Edizione LINT (Trieste, 1997)

  • Marijan Milevoj & Eduard Strenja. Od Crkive Do Ckrve / Da Chiesa a Chiesa / From Church to Church - Labin, Raša, Sv. Nedelja, Kršan, Pican, Matthias Flacius Illyricus (Labin, uoci Bozica, 1994)

  • Fotografia - cortesia di Silvana Fable, Opcina Kršan (publisher)

  • October 26, 1999 news article - http://www.hic.hr


Main Menu


This page compliments of Franco G. Aitala and Marisa Ciceran

Created: Sunday, January 23, 2000; Last updated: Saturday, September 22, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA