line_gbg68.gif (2214 bytes)

Mills
Architecture

line_gbg70.gif (2214 bytes)

Obnova vodenica na Mirni sredstvima EU-a

Srijeda, 19. ožujka 2008.

Na Buzeštini je svojevremeno bilo četrdesetak mlinova, a najviše, čak 18, na potezu od izvora sv. Nicefora do njegova utoka u Mirnu

Vodenica u Kotlima

BUZET - Odbor za zaštitu spomenika kulture i revitalizaciju povijesnih jezgri pokrenut će inicijativu za izradu Strategije zaštite i očuvanja mlinova vodenica na rijeci Mirni i njenim pritocima.

Prijedlog je buzetskog Odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da se po donošenju strategije projekt obnove i zaštite vodenica na Mirni i pritocima pripremi i kandidira za sredstva pretpristupnih fondova Europske unije. Planira se raspisivanje javnog poziva za vlasnike zainteresirane za obnovu mlinova.

Obnovu preostalih mlinova na Mirni i pritocima u više je navrata predložio HNS-ov gradski vijećnik Darko Kranjčić. Poglavarstvo je sredinom prošle godine razmatralo zamolbu Darija Ugrina iz sela Mlini koji je zatražio pomoć za popravak krova obiteljskog mlina. Radi se o objektu u privatnom vlasništvu pa je Odbor zatražio mišljenje poglavarstva, koje je predložilo izradu strategije.

Na Buzeštini je svojevremeno bilo četrdesetak mlinova, a najviše, čak 18, na potezu od izvora sv. Nicefora (Bulaž - Vraćak) nedaleko od crkve Sv. Ivana do njegova utoka u Mirnu. Danas je preostalo desetak nekadašnjih stambenih zgrada mlinara, u sklopu kojih su bili mlinovi. Jedna vodenica prethodnih je godina obnovljena u Kotlima, a zadnja koja je još u funkciji je ona u selu Mlini kod Požana. Član Odbora mr. Božo Jakovljević planira istražiti tu temu, što bi također bila osnova za izradu strategije zaštite i očuvanja mlinova vodenica na Mirni.

G. Č. Š.

Izvor:

  • http://www.glasistre.hr/?9ad4c29e3fa4c4da6fc177ae3952173a,TS,3416,,17527,23128,219143


Main Menu


Created: Tuesday, May 27, 2008; Last updated: Tuesday, November 10, 2015
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA