Endangered Languages


The Lord's prayer

OUR FATHER

English

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.

Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

ITALIC

PADRE NOSTRO

Italiano

PARE NOSTRO

Venezian

Tatăl nostru

Daco-română

CIACE NOSTRU

Vlashski (Istro-română)

Tuota nuester

Dalmată (extinct)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontŕ,
come in cielo cosě in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Pare Nostro che te si nei ciei
sia santificŕ el to nome;
vegna el to regno
sia fata ea to voeontŕ 
in tera cosě come in ciel.

Dane anquo el nostro pan quotidiano,
rimeti a noialtri i nostri debiti,
come noialtri i rimetemo ai nostri debitori.

E non sta portarne in tentasion
ma liberane dal maigno.

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfiinţească-Se numele Tău.
Vie Împărăţia Ta.

Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.
Şi ne iartă nouă păcatele noastre,
precum şii noi iertăm greşiţilor noştri.

Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăveşte de cel rău.
Ciace nostru carle şti ăn cer,
neca se lumele tev posvete,
neca vire cesaria te,
se fie vol'a te,
cum ăi an cer, şa şi pre pemint.

Păra nostre de saca zi de-ne-vo astez
şi ne scuze pecatele nostre
cum şi noi scuzein lu cel'i carl'i ne ofendescu.

Şi nu duce pre noi ăn napast ma ne zbave de cela revu. (other versions)

Tuota nuester, che te sante intel sil,
sait santificuot el naun to.
Vigna el raigno to.
Sait fuot la voluntuot toa, coisa in sil, coisa in tiara.

Duote costa dai el pun nuester cotidiun.
E remetiaj le nuestre debete,
coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar.

E naun ne menur in tentatiaun,
miu deleberiajne dal mal.

SLAVIC

OČE NAŠ

Hrvatski

Labinjonski

OČE NAŠ

Slovensko

Savrinsko  
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje;
dodi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kao što i mi odpuštamo dužnicima svojim.

I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

  Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime;
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja, 
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh,
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

In ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

   

Sources:

  • Languages on the Web - http://www.lonweb.org/index.htm
  • http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_dalmat%C4%83
  • Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu. Stampa Gutemberg, Ioseph Göbl, Bucureşti, România, 1905

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Siunday, July 15, 2007. Last Updated: Friday, November 09, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA

 

istro-română