line_gbg70.gif (2052 bytes)

Ivica Pilat
Poetry
line_gbg70.gif (2052 bytes)

 

Koredo

Ću se uženit' za koji dan!
Ma ki se nebi smija,
kako tić svikuta,
kanta
i kako sunce kuntenat bija?

Koredo su jur prontali
i kuntento mi darovali:
jenu škrinju ud voriha,
punu laži, punu smiha,
dvi košuje rastrepuje,
par lancuni sve na škuje.
A kolike kotule proškujane,
šotokotule narikamane,
kunbinele i bustine,
pijate i terine,
žlice, ržave pirune,
mižole bolmese
i sporke bocune,
teće i gulede još ud Franc ]ožefa,
a i bukalin jedan mali...
sve su mi kuntento, vero pak, dali.

I matiku prez toporišta,
razronpanu, tupu
i dvi bršjive kavalete,
bragese ušite na modernu
i tri stare jakete.
A burice, barile
i brente gnjile,
grabje prez zubi i prez roga vile -
nisan ni brojila.

Ma su ben oni to sve vrgli
na voz prez kola
u jedan starinski badanj,
ma vero prez dnola -
poli to i slipega tovara,
da me vozika i vodi
ki je to u modi,
prke cu se uženit' za koji dan.

 Source:

  • Nova Čakavska Lirika, sastavio i uredio Ive Jelenović, Matica Hrvatska (Zagreb, 1961)

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran & Franko Pavicevac

Created: Sunday, September 24, 2000, Last Updated: Saturday, August 11, 2007
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA