line_gbg68.gif (1697 bytes)

History and Folklore
Music
line_gbg68.gif (1697 bytes)


Roženice - Mate Balote i Ivana Matetića
Slavko Zlatic

Matetić je 1935. godine dovršio svoje drugo veliko djelo »ROŽENICE« na tekst istarskog pjesnika Mate Balote. To je prava vokalna simfonija za veliki - mjestimično i 13-glasni - mješoviti zbor, dva solista i recitatora U tom djelu pjesnik i kompozitor pjevaju o roženicama (tako u južnoj Istri zovu sopele), dva narodna puhaća instrumenta Istre i Hrvatskog primorja koji

». ..svire vec miljare lit« (tisuca godina).

U opširnom uvodu Matetić dočarava zvuk roženica i njihove plesne ritmove. Polifono obrađuje tekst, naizmjence u ženskom, muškom i mješovitom sastavu zbora. Koncipirano u obliku A-B-A, djelo se u codi razvija u snažnu gradaciju, da bi u smirenju prepustilo riječi posljenje strofe i recitatoro koji kao da potencira simbolično značenje teksta. U posljednjim taktovima - kao iz daleka - dopire motiv dvoglasja u sekstama da slušaoca podsjeti na polazno ishodište ugođaja tog djela. Valja napomenuti da je Matetić u tom djelu izostavio tekst iz četvrtog retka prve strofe: »Svirači nisu znali miru«. Kao pendant citatu teksta narodne pjesme »Rodila loza grozda dva« poslužio se i on citatom narodnog napjeva i u dvoglasju ga povjerio solistima. uz pratnju zbora.

Smirena tempa u interpretaciji Balotinog teksta, a još više široka raspjevanost citata narodne pjesme »Rodila loza grozda dva« u oštrom su kontrastu s plesnim odlomcima, izraženim i pulsiranjem čvrstih ritmova kao i odsječnim slogovima u tarankanju na str. 14-; 22-12, 39-29 i sl.

(Oznake brzine tempa:

  • Andante mosso - str. 12-2 do 18-8 = 100;
  • Andante mosso - str. 20-10 = 92;
  • Allegretto scherzando str. 22-12 i sl. = 152;
  • Pesante energico str. 26-16 = 72;
  • Andante mosso str. 33-23 = 80).
Na svaken samlju, na svaken piru

samlju = sajmu, piru = svadbi

nikad su kantale.

nikad = nekada, kantale = pjevale

Od bogzna kega vika su tako tarankale

vika = vijeka 

po cija dan. Svirači nisu znali mìru.

mìru = mjeru

Vajk su naši dani teški bili. 

vajk = uvijek

prazni žepi i žuljavi dlani;

mučan nan je bija kruh naš svakidanji; 

nan = nam

ko ga je bilo, ko ne, smo postili

ko = ako

Kašu su jili naši stari i brmeć su brstili 

brmeć = divlji radić

stariće ovsa prodavali, da kupe malo soli

starić = mjera za zito

ma ki bi od nas unako, kako su oni umìli zakantat:

ki = tko

»Rodila loza grozda dva«.

Velike sopele svire već miljare lit, 

svire = sviraju, miljare = tisuće

kroza nje govore glasi naših starih od  

davne davnine,

kamogod se krenemo oni gredu s nami,

gredu = idu

glasi crljene zemlje i krasa, glasi domovine.

crljene = crvene

(Akcentuacija potječe od Mate Balote)

Iz predgovora knjige »Ivan Matetić-Ronjgov, IZABRANI ZOBOROVI A CAPPELLA«, Prosvjetni sabor Hrvatske, muzička bilblioteka, Zagreb 1979. str. IX i X.

Prva stranica "Roženice« za mješoviti zbor, alt i bariton solo u izdaniu Hrvatskog glazbenog zavoda, Zagreb 1950:

(click on the image to see enlargement)

Izvor:

  • Slavko Zlatić, "Roženice - Mate Balote i Ivana Matetića", Zbornik Kastavštine, Otokar Keršonvani (Rijeka, 1981), p. 272-4.

Vidi također:


Main Menu


This page is compliments of Marisa Ciceran and Franko Pavicevac

Created: Thursday, January 03, 2002; Last updated: Monday, August 10, 2015
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA