line_gbg68.gif (1697 bytes)

Toponyms (1945)
Cities, Towns and Hamlets
line_gbg68.gif (1697 bytes)

Disclaimer

Administrative District (1945): Pazin (Pisino)

The primary source of information for this section is the Cadastre National de L'Istrie d'après le Recensement du 1er Octobre 1945, Edition de L'Institut Adriatique (Sušak 1946), an unofficial study that was secretively compiled and published in French language in two volumes for the express purpose of providing supporting documentation for the annexation of Istria to Yugoslavia after World War II. The data was collected with omissions, inconsistencies and irregularities, and contains numerical errors and distortions of surnames and toponyms that were Slavicized for this study. We present the information that was extracted below solely for general genealogical research purposes.

Hamlets and Towns

Judicial Districts:

Judicial Districts

Judicial District Town - Surnames Hamlet
Labin (Albona) Labin (Albona) Labin
Labin (Albona) Presika (Albona Suburbio, Fratta) Blato
Brdo
Cimolić
Glaubolnici
Kasino
Mala Rogočana
Podvinje
Presika
Sv. Duh
Sv. Gal
Labin (Albona) Brgod (Bergod) Breg
Brestov ca
Brgod
Brgodac
Ivanušići
Kapelica
Kumini
Lončari
Polje
Salakovci
Stanje
Stalije
Target
Vela Rogočana
Vlaška
Labin (Albona) Cerovica (Cerovizza) Brovinje
Cerovica
Crna Punta
Čekuti
Drenje
Golač
Mikeljini
Prodol
Ravni
Skitača
Skvaranska
Zernjana
Labin (Albona) Cer (Cerre) Blaškovići
Cer
Černjulevo
Draga
Dubrova
Faraguni
Mali Golji
Marceljani
Markolini
Markoči
Pustić
Sv. Bartol
Tomažići
Veli Golji
Vinež
Viskovići
Labin (Albona) Krmenica (Chermenizza) Bartići
Crni
Duga Luka
Glušići
Gondolic
Junac
Kandelovo
Kopač
Kranjci
Kršćin
Majel
Pomužnjak
Repinje
Sv. Bastijan
Sv. Marina
Tancabel
Trbušići
Žogal
Labin (Albona) Kunj (Cugno) Barbići
Kunj
Letajac
Mali Turini
Topit
Veli Turini
Labin (Albona) Dubrova Brnci
Cere
Gorica
Kraj-Draga
Lukići
Marcinica
Santalezi
Stepančići
Sv. Mikula
Tomažići
Vrećari
Labin (Albona) Ripenda Bembići
Breg
Kalušovo
Klavar
Knapići
Kosi
Kras
Ladin
Maconji
Mikoti
Murati
Rabac Gornji
Rabac Luka
Sant'Ambrogio
Veselici
Vicani
Vrbanci
Labin (Albona) Sv. Nedelja (Santa Domenica) Beneci
Beneci-Spanjoli
Brčica
Crkveno
Černjuli
Dubrova
Frižolini (Načinovići)
Frižolini-Poldrugci
Grižica
Karnjeli
Katuri
Kiršići
Klapčići
Poldrugci
Ravnici
Strmac
Sv. Nedelja
Vrećari
Labin (Albona) Šumbreg (Sumberg) Blaškovići
Branjevac
Falori
Fućki
Gorenji Kraj
Grašići
Katun
Kranjsko Selo
Noskovići
Radovići
Stancija
Šćedin
Šumbreg
Vrt
Labin (Albona) Vetva (Vettua) Čemparovica Mala
Čemparovic Vela
Franičić
Krpoci
Mali Ružić
Maretići
Marići
Matijuci
Oberš
Paradiž
Rašani
Stari Grad
Sv. Martin
Veli Ružić
Žnjidari
Županići
Labin (Albona) Vlahovo (Vlacovo) Burjaki
Diminići
Koromačna
Letiši
Peršići
Skampić
Skarpoći
Spanjoli
Staniševi
Sv. Lovreč
Tonarica
Trgetarići
Viskovići
Vlahovo
Labin (Albona) Podlabin (Piedalbona) Podlabin
Labin (Albona) Brdo (Berdo - Briani) Brdo
Brig
Dolišćina
Draga
Dražine
Kosterčane
Miheli
Škabići
Trkovci
Zankovci
Labin (Albona) Čepić (Cepich - Felicia) Antuc
Baraki
Bobinci
Brnići
Cunjani
Čepić
Deželići
Gaspina
Gasparinci
Grginčići
Halajci
Honovići
Ilija
Jančari
Kankaraš
Kenuli
Kovači
Kranjčići
Kufteti-Žulići
Laleti
Liverići
Maćulina
Maslovići
Mladići
Pilari
Purići
Rumanci
Skrobeti
Šegavci
Tomelinci
Vičinčići
Labin (Albona) Kršan (Chersano) Baća
Barak
Bokatić
Boljevići
Brenkovići
Carići
Dubrova
Frankoli
Galovići
Grudić
Ivašići
Jakovčići
Juršići
Karnjelići
Katičići
Kostadini
Kozljanić
Kršan
Lazarići
Markoni
Miščići
Paliska
Popelin
Sinkovići
Šimat
Šošići
Veljaki
Vidaki
Vlašići
Vuci
Labin (Albona) Kozljak (Cosliaco) Katun
Konfin
Purići
Selo
Zanietići
Zgora Sela
Labin (Albona) Plomin (Fianona) Bregi
Cerani
Goričica
Ivanići
Kastavci
Kvalići
Molini
Plomin
Plomin Luka
Plužini
Ržišće
Stabljevac
Stepčići
Sv. Barbara
Škrlevo
Vozilići
Zagorje
Žustovići
Labin (Albona) Jesenovik (Iessenovich) Begljani
Belani
Brački Brig
Cureti
Karlović
Paroni
Pavetići
Pičići
Polje
Skraveti
Surjani
Škrlji
Šverići
Labin (Albona) Mala Kraska (Malacrasca) Faldići
Gorinci
Kaštel
Ravnica
Zagradari
Žurnica
Labin (Albona) Nova Vas (Villanova - Noselo) Bašići
Jurmani
Lukači
Lukšići
Matiši
Nova Vas
Štroligi
Zgoljići
Žunići
Pazin (Pisino) Tinjan (Antignana) Banki
Bašići
Brečevići
Butori
Červari
Čubani
Grimani
Grintovica
Hlistići
Ivetići
Jakovci
Jalovici
Jurani
Krebelj
Lovrelići
Milinki
Milohanići
Milotići
Mljagosti
Mohori
Pajci
Peljaki
Picupari
Pilari
Piškova Stancija
Rudini
Srbinjak
Škuljani
Tinjan
Veli Ježenj
Vitasi
Pazin (Pisino) Kringa (Corridico) Bratulići
Brinjani
Danijeli
Faturi
Frankovići
Fratrije
Gospodi
Gregi
Grgorci
Hrvatini
Jelovci
Kringa
Kučići
Mofardini
Okmačići
Pavletići
Pinezići
Prenči
Radetići
Rajkova Stancija
Škardići
Tomičini
Trlevići
Zlatini
Pazin (Pisino) Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Banovci
Bezjaki
Dajčići
Dolčani
Dolinci
Glavica
Gluščići
Grčeti
Grgani
Hlombari
Jopi
Jukini
Juršići
Kočevari
Kranjci
Kristani
Lukaći
Pamići
Pariži
Pickini
Slavčići
Sv. Petar u Sumi
Štampulići
Tomažini
Turčinovići
Videti
Pazin (Pisino) Boljun (Bogliuno) Boljun
Brnac
Brus
Buretić
Fabići
Fišter
Francetić
Furlanić
Katun
Kirčija
Komarija
Križmanija
Kurelić
Kurelovići
Mandići
Markovci
Martići
Mavrovići
Na Poljanah
Novljani
Opatija
Poljice
Ravno Brdo
Rogovići
Rumanija
Šupljini
Tonšići
Trostija
Pazin (Pisino) Borut (Borutto) Bonašini
Borut
Budaki
Bužići
Čuleti
Dausi
Grdinići
Muloni
Orlovići
Pod Zapadi
Poli Farož
Poljanice
Sandalji
Pazin (Pisino) Brest Brest
Pazin (Pisino) Gradinje (Gradigne) Banovina
Gaj
Kranjčići
Matulići
Muzlovci
Peralčići
Ragovini
Runkovci
Pazin (Pisino) Letaj (Lettai) Cigarišće
Fajmani
Kontusi
Lencovići
Mavrići
Salići
Travalji
Pazin (Pisino) Paz (Pas) Andrejevići
Bregi
Čehi na Krogu
Čobišće
Filipići
Furuli
Gržini
Ivančić
Krbavčija
Klis
Lujići
Makarunska Vas
Muzari
Paz
Perčići
Raković
Rudetija
Tenčići
Rupalljica
Pazin (Pisino) Posert (Posssert) Barešići
Belaj
Fućki
Kovači
Miličić
Perasići
Šerebi
Šimuni
Špelići
Tajneri
Valjani
Pazin (Pisino) Šušnevica (Susgnevizza - Valdarsa) Baketi
Bakotići
Bonašeri
Šušnjevica
Pazin (Pisino) Učka (Monte Maggiore) Mala Učka (Monte Maggiore)
Vela Učka (Monte Maggiore)
Pazin (Pisino) Vranja (Vragna) Baričevići
Brc
Grozići
Kikovija
Mavri
Pikulići
Rušanija
Sergovija
Slavići
Pazin (Pisino) Žminj (Gimino) Andrijaši
Antončići
Badnjevari
Balići
Bariši
Batistini
Benčići
Blagari
Blagdanišće
Blažučići
Bošci
Cesari
Črnji
Čubani
Damijanići
Debeljuhi
Dohrani
Dolenji Dončići
Dolenji Haluzi
Dolenji Hrelji
Dolenji Orbanići
Dolenji Pucići
Dolenji Tankovići
Fešti
Folići
Fradelani
Gajmani
Galanti
Gorenji Dončići
Gorenji Orbanići
Gorenji Pucići
Gorenji Tankovići
Gradišće
Grizili
Gržini
Guzini
Haluzi na Ceru
Hrelji na Ceru
Hursteti
Humnjani
Jurići
Jurkoti
Jušani
Kablari
Kadriol
Karlovići
Karnevali
Jušani
Kinkeli
Klimni
Kmeti
Kosići
Krančići
Krculi
Kresini
Križanci
Križmani
Krničari
Krničari (Pletikosi)
Kršanci
Kuhari
Laginji
Leprinčani
Lucijani
Mačini
Makši (Prdaci)
Maraškini
Marinčevina
Matijaši
Matiki
Matkići
Mengići
Milaneži
Modrušani
Mužini
Otočani
Paladnjaki
Pamići
Petešići
Petešljari
Petrcoli
Petrići
Pifari
Pohmani
Potrti
Prkačini
Rojnići
Roži
Rudani
Sandari
Seger
Slivari
Stancija Roži
Stancija Žufić
Sv. Foška
Sv. Matej
Šivati
Škopljani
Šoštari
Švogari
Tomišići
Tončaki
Tudori
Vadediji
Vidulini
Vlašići
Zahariji
Zamudići
Zeci
Žagrići
Žavori
Žgombi
Žminj
Pazin (Pisino) Krajcar Breg (Montecroce di Gimino) Krajcarbreg (Krajcar Breg)
Pazin (Pisino) Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Bašići
Cvitići
Dolica
Frančuli
Gorica
Gregeci
Grki
Medančići
Raponja
Risi
Vrljak
Pazin (Pisino) Butoniga (Buttonega) Bašići
Blekani
Butoniga (Tončići)
Cesari
Gabrijelići
Glavanovići
Šajkovići
Turki
Pazin (Pisino) Kašćerga (Caschierga) Bankovci
Bravari
Draga
Hreliki
Jelenkovići
Kašćerga
Koraći
Marovići
Petkovići
Rumini
Smoljani
Stancija
Ukotići
Pazin (Pisino) Cerovlje (Cerovglie) Cerovlje
Grahi
Medulovac
Pod Sv. Trojicom
Stipani
Pazin (Pisino) Krbune (Cherbune) Bačac
Beloglavski Breg
Brešćić
Komarišće (Poli Kala)
Krbune
Listići
Pećari (Stenice)
Poli Pilja
Puhari
Runki
Stošići
Šilići
Vlašići
Pazin (Pisino) Kršikla (Chersicla) Bertonići
Frki
Gambar
Gržani
Kišići
Kršikla
Opatija
Petrovići
Pazin (Pisino) Gračisće (Gallignana) Bakši
Baldeti
Baštini
Batlug
Bertetići na Boškariji
Bresnica
Brešćić (Brertetići na Brešćiču)
Brljafi
Brozani
Brunići
Buršići
Culji
Čubanići
Deltini
Dončići
Drmiti
Gojtani
Govnajana
Gračišće
Grdović
Hrvatini
Jadrohi
Jakačić
Jakšići
Jarbulišće
Jelšići
Kalandrići
Kaligari
Katun
Koštrcani
Križarovica
Lančišće
Levini
Lovrenčići
Mandalenčići
Marcani
Milotski Breg (Milotić-Breg)
Mraki
Mrkoci
Mrleti
Pažanići
Putinji
Pužari
Raji
Relji
Salamunišće
Sv. Juraj
Sv. Križ
Šimunčići
Skabići
Škljonki
Škvari
Šporari
Toncini
Usoje
Valeti
Žlepčari
Pazin (Pisino) Grdoselo (Gherdasella) Baničići
Belići
Čerišnjevica
Grdoselo
Pazin (Pisino) Gologorica (Gollgorizza) Baroni
Bratičići
Gologorica
Gospodi
Gržani
Jakotići
Kamenik
Kočebari
Križišće
Lukačići
Piljani
Posini
Radetići
Ricmanjica
Sidreti
Stancija
Stepen
Šepčići
Štrapići
Trdoslavići
Zovići
Zeleski
Pazin (Pisino) Gromnik (Grobnico) Brešćančić
Gromnik
Krnelići
Lencovići
Morovići
Trankvilišće (Cicerani)
Žmarelji
Pazin (Pisino) Lindar (Lindaro) Bakši
Bakšoti
Balarini
Barišići
Bazgalji
Bežići
Bolčići
Brtaćić
Češići
Čubanići
Čuleti
Durari
Funčići
Ivoli
Jankovići
Jerolimi
Katun
Križ
Lindar
Lopatari
Lovrinići
Luckići
Mačinići
Marčani
Matunčići
Miličići
Mohorini
Stihovići
Sv. Marija Magdalena
Šujevići
Tomašići
Tudori
Zabreg (Miklav)
Pazin (Pisino) Pazin (Pisino) Boljki
Brtoši
Cekovica
Cerovci
Dobrili
Drndići
Fatori
Foškići
Gazmovići
Grubiši
Guštini
Heki
Hrestenica
Juraleti
Kamušbreg
Kašćergani
Klemenići
Kuhari
Lovrin
Lušetići
Maretići
Matići
Mečari
Miljavci
Pariži
Pazin
Pulići
Rogovići
Ružići
Sarčija
Sergovići
Slokovići
Stancija Godina
Stancija Kaligarić-Mrak
Stancija Pattay
Šajini
Valići
Velani
Vranići
Zabrežani
Zgrablići
Žbrlini
Pazin (Pisino) Novaki (Novacco) Bani
Brdari
Buharićev Breg (Kovačići, Brežani)
Čusi
Dujanići
Jerončići
Kajapići
Krizman
Lukaći
Marečići
Martinčići
Mohorići
Novaki
Oravići
Peručići
Polje (Flegari)
Skoki
Srpani
Šegari
Šestani
Tonćini
Pazin (Pisino) Pićan (Pedena) Andretići
Bafi
Bajci Ploče
Barišići
Belušići
Benažići
Benići
Benkovići
Bilići
Blaškovići
Bolobani
Braušići
Brig
Brižac
Bugarini
Cinzebi
Ćopi
Čehi
Čifuti
Debeli Bajci
Dolenji Kralji
Floričići
Gorenji Kralji
Gušterini
Hajnožići
Ilići
Ivšići
Ivšišće
Jakomići
Jakovici
Jurani
Klesari
Kolići
Kukurini
Kunići
Lazišće
Levatišće
Lukačići
Lukeži
Marfani
Marinjaši
Marišće
Mašinarija
Medenišće
Medigi
Mihčići
Milanovići
Montovani
Most
Mršani
Obrš
Opatići
Orič
Oršanići
Palčići
Papići
Pedrovica
Perinići
Petrinčići
Pićan
Piletići
Rebani
Ribići
Rimanići
Roviži
Runki
Sirotinčići
Slavići
Stanišići u Krugu
Sv. Katarina
Svetinčići
Šestani
Šilci
Šimunići
Švići
Tominčići
Tonićevci
Tučići
Valentići (Starigrad)
Vretenari (Palji)
Zadkari
Zajci
Žiganti
Žudigi
Pazin (Pisino) Stari Pazin (Pisinvecchio) Bortuli
Brešćari
Ciburi
Defari
Dvoričani
Fakini
Frančini
Jelenčići
Jureši
Kras
Mačići
Maršeti
Munci
Pilati
Srbljani
Stari Pazin
Šepčići
Srbljani
Trošti
Pazin (Pisino) Previž (Previs) Anžuri
Anžuri (Lazi)
Badovinići
Brni
Bubići
Cohilji
Gresti
Juršići
Lovrečići
Lužak
Previž
Stancija
Pazin (Pisino) Škopljak (Scopliaco) Bažoni
Brežani
Ćuki
Lovrići
Matkovići
Poldrugovci
Runki
Škrbani
Žugćići
Pazin (Pisino) Trviž (Terviso) Brajkoviči
Bujići
Frankovići
Katun
Šipraki
Škrapi
Trviž
Zovići
Pazin (Pisino) Tupljak (Tupliaco) Babići
Filipići
Gobci
Kalčići
Karlići
Kristofići
Mandići
Pavićevci
Smilovići
Tončetići
Pazin (Pisino) Beram (Vermo) Belci
Beram
Čipri
Cvitani
Ladavci
Mala Traba
Mečarići
Ruhci
Šurani
Šuškali
Vela Traba
Pazin (Pisino) Žamask (Zamasco) Čuf
Koruna
Lužer
Pavletići
Pekasi
Petohlebi
Toncinići
Trloni
Zamask
Pazin (Pisino) Žarečje (Zarez) Bani
Baraka
Bežići
Brhaji
Dubravica
Dušani
Gabrijelići kod Zarečja
Gabrijelići na Brigu
Poljica
Rimanići
Simičići
Slavčići
Zarečje

Hamlets and Towns

Hamlet Town Judicial District
Andrejevići Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Andretići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Andrijaši Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Antončići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Antuc Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Anžuri Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Anžuri (Lazi) Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Babići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Badnjevari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Badovinići Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Bafi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Bajci Ploče Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Baketi Šušnevica (Susgnevizza - Valdarsa Pazin (Pisino)
Bakotići Šušnevica (Susgnevizza - Valdarsa) Pazin (Pisino)
Bakši Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Bakši Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Bakšoti Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Balarini Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Baldeti Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Balići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Bani Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Bani Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Baničići Grdoselo (Gherdasella) Pazin (Pisino)
Banki Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Bankovci Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Banovci Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Banovina Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Barak Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Baraka Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Baraki Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Barbići Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Barešići Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Baričevići Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Bariši Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Barišići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Barišići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Baroni Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Bartići Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Batistini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Batlug Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Bazgalji Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Baća Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Bačac Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Bašići Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Bašići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Bašići Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Bašići Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Baštini Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Bažoni Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Begljani Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Belaj Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Belani Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Belci Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Belići Grdoselo (Gherdasella) Pazin (Pisino)
Beloglavski Breg Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Belušići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Bembići Ripenda Labin (Albona)
Benažići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Beneci-Spanjoli Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Beneći Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Benići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Benkovići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Benčići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Beram Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Bertetići na Boškariji Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Bertonići Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Bezjaki Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Bežići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Bežići Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Bilići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Blagari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Blagdanišće Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Blato Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Blaškovići Cer (Cerre) Labin (Albona)
Blaškovići Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Blaškovići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Blažučići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Blekani Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Bobinci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Bokatić Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Boljevići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Boljki Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Boljun Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Bolobani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Bolčići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Bonašeri Šušnevica (Susgnevizza - Valdarsa) Pazin (Pisino)
Bonašini Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Bortuli Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Borut Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Bošci Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Brajkoviči Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Branjevac Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Bratičići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Bratulići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Braušići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Bravari Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Brački Brig Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Brc Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Brdari Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Brdo Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Brdo Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Breg Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Breg Ripenda Labin (Albona)
Bregi Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Bregi Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Brenkovići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Bresnica Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Brest Brest Pazin (Pisino)
Brestovca Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Brečevići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Brešćančić Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Brešćari Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Brešćić Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Brešćić (Brertetići na Brešćiču) Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Brežani Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Brgod Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Brgodac Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Brhaji Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Brig Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Brig Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Brinjani Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Brižac Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Brljafi Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Brnac Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Brnci Dubrova Labin (Albona)
Brni Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Brnići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Brovinje Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Brozani Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Brtaćić Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Brtoši Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Brunići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Brus Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Brčica Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Bubići Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Budaki Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Bugarini Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Buharićev Breg (Kovačići, Brežani) Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Bujići Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Buretić Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Burjaki Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Buršići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Butoniga (Tončići) Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Butori Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Bužići Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Carići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Cekovica Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Cer Cer (Cerre) Labin (Albona)
Cerani Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Cere Dubrova Labin (Albona)
Cerovci Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Cerovica Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Cerovlje Cerovlje (Cerovglie) Pazin (Pisino)
Cesari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Cesari Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Ciburi Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Cigarišće Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Cimolić Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Cinzebi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Cohilji Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Crkveno Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Crna Punta Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Crni Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Culji Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Cunjani Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Cureti Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Cvitani Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Cvitići Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Dajčići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Damijanići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Danijeli Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Dausi Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Debeli Bajci Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Debeljuhi Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Defari Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Deltini Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Deželići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Diminići Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Dobrili Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Dohrani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Dončići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Haluzi Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Hrelji Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Kralji Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Dolenji Orbanići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Pucići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolenji Tankovići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Dolica Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Dolinci Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Dolišćina Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Dolčani Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Dončići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Draga Cer (Cerre) Labin (Albona)
Draga Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Draga Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Dražine Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Drenje Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Drmiti Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Drndići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Dubravica Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Dubrova Cer (Cerre) Labin (Albona)
Dubrova Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Dubrova Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Duga Luka Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Dujanići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Durari Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Dušani Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Dvoričani Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Fabići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Fajmani Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Fakini Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Faldići Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Falori Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Faraguni Cer (Cerre) Labin (Albona)
Fatori Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Faturi Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Fešti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Filipići Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Filipići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Fišter Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Floričići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Folići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Foškići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Fradelani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Francetić Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Franičić Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Frankoli Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Frankovići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Frankovići Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Frančini Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Frančuli Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Fratrije Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Frižolini (Načinovići) Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Frižolini-Poldrugci Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Frki Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Funčići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Furlanić Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Furuli Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Fućki Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Fućki Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Gabrijelići Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Gabrijelići kod Zarečja Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Gabrijelići na Brigu Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Gaj Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Gajmani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Galanti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Galovići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Gambar Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Gasparinci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Gaspina Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Gazmovići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Glaubolnici Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Glavanovići Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Glavica Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Glušići Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Gluščići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Gobci Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Gojtani Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Golač Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Gologorica Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Gondolic Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Gorenji Dončići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Gorenji Kraj Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Gorenji Kralji Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Gorenji Orbanići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Gorenji Pucići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Gorenji Tankovići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Gorica Dubrova Labin (Albona)
Gorica Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Gorinci Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Goričica Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Gospodi Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Gospodi Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Govnajana Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Gradišće Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Grahi Cerovlje (Cerovglie) Pazin (Pisino)
Gračišće Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Grašići Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Grdinići Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Grdoselo Grdoselo (Gherdasella) Pazin (Pisino)
Grdović Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Gregeci Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Gregi Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Gresti Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Grgani Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Grginčići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Grgorci Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Grimani Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Grintovica Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Grizili Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Grižica Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Grki Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Gromnik Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Grozići Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Grubiši Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Grudić Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Grčeti Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Gržani Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Gržani Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Gržini Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Gržini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Guzini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Gušterini Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Guštini Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Hajnožići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Halajci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Haluzi na Ceru Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Heki Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Hlistići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Hlombari Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Honovići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Hreliki Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Hrelji na Ceru Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Hrestenica Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Hrvatini Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Hrvatini Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Humnjani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Hursteti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Ilija Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Ilići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Ivanići Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Ivanušići Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Ivančić Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Ivašići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Ivetići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Ivoli Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Ivšići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Ivšišće Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Jadrohi Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Jakačić Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Jakomići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Jakotići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Jakovci Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Jakovici Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Jakovčići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Jakšići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Jalovici Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Jankovići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Jančari Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Jarbulišće Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Jelenkovići Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Jelenčići Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Jelovci Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Jelšići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Jerolimi Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Jerončići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Jopi Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Jukini Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Junac Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Juraleti Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Jurani Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Jurani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Jureši Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Jurići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Jurkoti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Jurmani Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Juršići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Juršići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Juršići Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Jušani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Jušani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kablari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kadriol Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kajapići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Kalandrići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Kaligari Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Kalušovo Ripenda Labin (Albona)
Kalčići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Kamenik Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Kamušbreg Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Kandelovo Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Kankaraš Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Kapelica Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Karlići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Karlović Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Karlovići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Karnevali Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Karnjeli Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Karnjelići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Kasino Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Kastavci Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Katičići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Katun Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Katun Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Katun Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Katun Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Katun Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Katun Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Katuri Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Kaštel Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Kašćerga Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Kašćergani Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Kenuli Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Kikovija Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Kinkeli Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kirčija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Kiršići Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Kišići Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Klapčići Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Klavar Ripenda Labin (Albona)
Klemenići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Klesari Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Klimni Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Klis Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Kmeti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Knapići Ripenda Labin (Albona)
Kolići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Komarija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Komarišće (Poli Kala) Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Konfin Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Kontusi Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Kopač Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Koraći Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Koromačna Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Koruna Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Kosi Ripenda Labin (Albona)
Kosići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kostadini Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Kosterčane Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Kovači Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Kovači Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Kozljanić Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Kočebari Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Kočevari Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Koštrcani Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Kraj-Draga Dubrova Labin (Albona)
Krajcarbreg Krajcarbreg Pazin (Pisino)
Kranjci Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Kranjci Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Kranjsko Selo Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Kranjčići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Kranjčići Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Krančići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kras Ripenda Labin (Albona)
Kras Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Krbavčija Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Krbune Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Krculi Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Krebelj Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Kresini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kringa Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Kristani Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Kristofići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Krizman Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Križ Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Križanci Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Križarovica Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Križišće Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Križmani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Križmanija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Krnelići Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Krničari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Krničari (Pletikosi) Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Krpoci Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Kršan Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Kršanci Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kršikla Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Kršćin Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Kufteti-Žulići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Kuhari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Kuhari Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Kukurini Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Kumini Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Kunići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Kunj Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Kurelić Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Kurelovići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Kučići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Kvalići Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Labin Labin (Albona) Labin (Albona)
Ladavci Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Ladin Ripenda Labin (Albona)
Laginji Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Laleti Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Lančišće Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Lazarići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Lazišće Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Lencovići Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Lencovići Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Leprinčani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Letajac Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Letiši Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Levatišće Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Levini Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Lindar Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Listići Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Liverići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Lončari Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Lopatari Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Lovrelići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Lovrenčići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Lovrečići Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Lovrin Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Lovrinići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Lovrići Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Lucijani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Luckići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Lujići Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Lukaći Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Lukaći Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Lukači Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Lukačići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Lukačići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Lukeži Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Lukići Dubrova Labin (Albona)
Lukšići Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Lušetići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Lužak Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Lužer Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Maconji Ripenda Labin (Albona)
Majel Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Makarunska Vas Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Makši (Prdaci) Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Mala Rogočana Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Mala Traba Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Mala Učka (Monte Maggiore) Učka (Monte Maggiore) Pazin (Pisino)
Mali Golji Cer (Cerre) Labin (Albona)
Mali Ružić Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Mali Turini Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Mandalenčići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Mandići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Mandići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Maraškini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Marcani Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Marceljani Cer (Cerre) Labin (Albona)
Marcinica Dubrova Labin (Albona)
Maretići Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Maretići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Marečići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Marfani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Marinjaši Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Marinčevina Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Marići Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Marišće Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Markolini Cer (Cerre) Labin (Albona)
Markoni Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Markovci Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Markoči Cer (Cerre) Labin (Albona)
Marovići Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Martinčići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Martići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Marčani Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Maršeti Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Maslovići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Matijaši Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Matijuci Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Matiki Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Matići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Matiši Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Matkići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Matkovići Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Matulići Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Matunčići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Mavri Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Mavrići Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Mavrovići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Maćulina Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Mačini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Mačinići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Mačići Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Mašinarija Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Medančići Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Medenišće Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Medigi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Medulovac Cerovlje (Cerovglie) Pazin (Pisino)
Mengići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Mečari Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Mečarići Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Miheli Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Mihčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Mikeljini Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Mikoti Ripenda Labin (Albona)
Milaneži Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Milanovići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Milinki Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Miličić Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Miličići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Miljavci Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Milohanići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Milotići Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Milotski Breg (Milotić-Breg) Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Miščići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Mladići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Mljagosti Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Modrušani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Mofardini Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Mohori Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Mohorini Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Mohorići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Molini Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Montovani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Morovići Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Most Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Mraki Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Mrkoci Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Mrleti Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Mršani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Muloni Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Munci Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Murati Ripenda Labin (Albona)
Muzari Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Muzlovci Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Mužini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Na Poljanah Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Noskovići Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Nova Vas Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Novaki Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Novljani Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Oberš Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Obrš Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Okmačići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Opatija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Opatija Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Opatići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Oravići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Orič Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Orlovići Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Oršanići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Otočani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Pajci Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Paladnjaki Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Paliska Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Palčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Pamići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Pamići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Papići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Paradiž Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Pariži Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Pariži Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Paroni Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Pavetići Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Pavićevci Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Pavletići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Pavletići Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Paz Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Pazin Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Pažanići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Pedrovica Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Pekasi Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Peljaki Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Peralčići Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Perasići Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Perinići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Peručići Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Perčići Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Peršići Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Petešići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Petešljari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Petkovići Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Petohlebi Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Petrcoli Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Petrinčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Petrići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Petrovići Kršikla (Chersicla) Pazin (Pisino)
Pećari (Stenice) Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Pickini Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Picupari Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Pifari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Pikulići Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Pilari Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Pilari Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Pilati Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Piletići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Piljani Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Pinezići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Pićan Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Pičići Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Piškova Stancija Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Plomin Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Plomin Luka Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Plužini Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Pod Sv. Trojicom Cerovlje (Cerovglie) Pazin (Pisino)
Pod Zapadi Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Podlabin Podlabin (Piedalbona) Labin (Albona)
Podvinje Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Pohmani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Poldrugci Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Poldrugovci Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Poli Farož Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Poli Pilja Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Poljanice Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Polje Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Polje Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Polje (Flegari) Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Poljica Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Poljice Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Pomužnjak Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Popelin Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Posini Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Potrti Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Prenči Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Presika Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Previž Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Prkačini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Prodol Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Puhari Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Pulići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Purići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Purići Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Pustić Cer (Cerre) Labin (Albona)
Putinji Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Pužari Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Rabac Gornji Ripenda Labin (Albona)
Rabac Luka Ripenda Labin (Albona)
Radetići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Radetići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Radovići Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Ragovini Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Raji Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Rajkova Stancija Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Raković Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Raponja Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Ravni Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Ravnica Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Ravnici Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Ravno Brdo Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Rašani Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Rebani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Relji Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Repinje Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Ribići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Ricmanjica Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Rimanići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Rimanići Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Risi Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Rogovići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Rogovići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Rojnići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Roviži Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Roži Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Rudani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Rudetija Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Rudini Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Ruhci Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Rumanci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Rumanija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Rumini Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Runki Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Runki Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Runki Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Runkovci Gradinje (Gradigne) Pazin (Pisino)
Rupalljica Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Rušanija Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Ružići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Ržišće Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Salakovci Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Salamunišće Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Salići Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Sandalji Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Sandari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Sant'Ambrogio Ripenda Labin (Albona)
Santalezi Dubrova Labin (Albona)
Sarčija Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Seger Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Selo Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Sergovija Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Sergovići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Sidreti Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Simičići Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Sinkovići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Sirotinčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Skabići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Skampić Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Skarpoći Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Skitača Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Skoki Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Skraveti Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Skrobeti Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Skvaranska Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Slavići Vranja (Vragna) Pazin (Pisino)
Slavići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Slavčići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Slavčići Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Slivari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Slokovići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Smilovići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Smoljani Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Spanjoli Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Srbinjak Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Srbljani Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Srbljani Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Srpani Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Stabljevac Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Stalije Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Stancija Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Stancija Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Stancija Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Stancija Previž (Previs) Pazin (Pisino)
Stancija Godina Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Stancija Kaligarić-Mrak Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Stancija Pattay Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Stancija Roži Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Stancija Žufić Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Staniševi Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Stanišići u Krugu Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Stanje Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Stari Grad Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Stari Pazin Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Stepančići Dubrova Labin (Albona)
Stepen Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Stepčići Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Stihovići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Stipani Cerovlje (Cerovglie) Pazin (Pisino)
Stošići Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Strmac Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Surjani Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Sv. Barbara Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Sv. Bartol Cer (Cerre) Labin (Albona)
Sv. Bastijan Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Sv. Duh Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Sv. Foška Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Sv. Gal Presika (Albona Suburbio, Fratta) Labin (Albona)
Sv. Juraj Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Sv. Katarina Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Sv. Križ Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Sv. Lovreč Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Sv. Marija Magdalena Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Sv. Marina Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Sv. Martin Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Sv. Matej Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Sv. Mikula Dubrova Labin (Albona)
Sv. Nedelja Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Sv. Petar u Sumi Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Svetinčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Tajneri Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Tancabel Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Target Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Tenčići Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Tinjan Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Tomašići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Tomažini Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Tomažići Cer (Cerre) Labin (Albona)
Tomažići Dubrova Labin (Albona)
Tomelinci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Tominčići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Tomičini Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Tomišići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Tonarica Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Toncini Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Toncinići Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Tonićevci Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Tonćini Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Tončaki Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Tončetići Tupljak (Tupliaco) Pazin (Pisino)
Tonšići Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Topit Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Trankvilišće (Cicerani) Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Travalji Letaj (Lettai) Pazin (Pisino)
Trbušići Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Trdoslavići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Trgetarići Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Trkovci Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Trlevići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Trloni Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Trostija Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Trošti Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Trviž Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Tudori Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Tudori Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Turki Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Turčinovići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Tučići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Ukotići Kašćerga (Caschierga) Pazin (Pisino)
Usoje Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Vadediji Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Valentići (Starigrad) Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Valeti Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Valići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Valjani Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Vela Rogočana Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Vela Traba Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Vela Učka (Monte Maggiore) Učka (Monte Maggiore) Pazin (Pisino)
Velani Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Veli Golji Cer (Cerre) Labin (Albona)
Veli Ježenj Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Veli Ružić Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Veli Turini Kunj (Cugno) Labin (Albona)
Veljaki Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Veselici Ripenda Labin (Albona)
Vicani Ripenda Labin (Albona)
Vidaki Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Videti Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Vidulini Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Vinež Cer (Cerre) Labin (Albona)
Viskovići Cer (Cerre) Labin (Albona)
Viskovići Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Vitasi Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Vičinčići Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Vlahovo Vlahovo (Vlacovo) Labin (Albona)
Vlašići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Vlašići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Vlašići Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Vlaška Brgod (Bergod) Labin (Albona)
Vozilići Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Vranići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Vrbanci Ripenda Labin (Albona)
Vretenari (Palji) Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Vrećari Dubrova Labin (Albona)
Vrećari Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Vrljak Sv. Ivanac (S. Ivanaz) Pazin (Pisino)
Vrt Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Vuci Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Zabreg (Miklav) Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Zabrežani Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Zadkari Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Zagorje Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Zagradari Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Zahariji Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Zajci Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Zamask Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Zamudići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Zanietići Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Zankovci Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Zarečje Žarečje (Zarez) Pazin (Pisino)
Zeci Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Zeleski Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Zernjana Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Zgoljići Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Zgora Sela Kozljak (Cosliaco) Labin (Albona)
Zgrablići Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Zlatini Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Zovići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Zovići Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Ćopi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Ćuki Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Čehi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Čehi na Krogu Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Čekuti Cerovica (Cerovizza) Labin (Albona)
Čemparovic Vela Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Čemparovica Mala Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Čepić Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Čerišnjevica Grdoselo (Gherdasella) Pazin (Pisino)
Černjulevo Cer (Cerre) Labin (Albona)
Černjuli Sv. Nedelja (Santa Domenica) Labin (Albona)
Červari Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Češići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Čifuti Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Čipri Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Čobišće Paz (Pas) Pazin (Pisino)
Črnji Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Čubani Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Čubani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Čubanići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Čubanići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Čuf Žamask (Zamasco) Pazin (Pisino)
Čuleti Borut (Borutto) Pazin (Pisino)
Čuleti Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Čusi Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Šajini Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Šajkovići Butoniga (Buttonega) Pazin (Pisino)
Šegari Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Šegavci Čepić (Cepich - Felicia) Labin (Albona)
Šepčići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Šepčići Stari Pazin (Pisinvecchio) Pazin (Pisino)
Šerebi Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Šestani Novaki (Novacco) Pazin (Pisino)
Šestani Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Šilci Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Šilići Krbune (Cherbune) Pazin (Pisino)
Šimat Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Šimuni Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Šimunići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Šimunčići Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Šipraki Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Šivati Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Škabići Brdo (Berdo - Briani) Labin (Albona)
Škardići Kringa (Corridico) Pazin (Pisino)
Škljonki Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Škopljani Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Škrapi Trviž (Terviso) Pazin (Pisino)
Škrbani Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Škrlevo Plomin (Fianona) Labin (Albona)
Škuljani Tinjan (Antignana) Pazin (Pisino)
Škrlji Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Škvari Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Šošići Kršan (Chersano) Labin (Albona)
Šoštari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Špelići Posert (Posssert) Pazin (Pisino)
Šporari Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Štampulići Sv. Peter u Šumi (S. Pietro in Selve) Pazin (Pisino)
Štrapići Gologorica (Gollgorizza) Pazin (Pisino)
Štroligi Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Šujevići Lindar (Lindaro) Pazin (Pisino)
Šumbreg Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Šupljini Boljun (Bogliuno) Pazin (Pisino)
Šurani Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Šuškali Beram (Vermo) Pazin (Pisino)
Šušnjevica Šušnevica (Susgnevizza - Valdarsa) Pazin (Pisino)
Šverići Jesenovik (Iessenovich - Sucodru) Labin (Albona)
Švići Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Švogari Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Šćedin Šumbreg (Sumberg) Labin (Albona)
Žagrići Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Žavori Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Žbrlini Pazin (Pisino) Pazin (Pisino)
Žgombi Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Žiganti Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Žlepčari Gračisće (Gallignana) Pazin (Pisino)
Žmarelji Gromnik (Grobnico) Pazin (Pisino)
Žminj Žminj (Gimino) Pazin (Pisino)
Žnjidari Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Žogal Krmenica (Chermenizza) Labin (Albona)
Žudigi Pićan (Pedena) Pazin (Pisino)
Žugćići Škopljak (Scopliaco) Pazin (Pisino)
Žunići Nova Vas (Villanova - Noselo) Labin (Albona)
Županići Vetva (Vettua) Labin (Albona)
Žurnica Mala Kraska (Malacrasca) Labin (Albona)
Žustovići Plomin (Fianona) Labin (Albona)

Main Menu


Created: Saturday, February 27, 2010. Last updated: Wednesday, November 22, 2017
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA